U Pana dziś zostawiam troski swe,          D h e A
Oddaję Mu, On chętnie ciężar mój chce nieść.    D h e A
Składam go u Jego stóp i ulgę czuję znów,      Fis h
Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś.    e A D